Naudojimasis Sporto studija

Lankytojai, norintys naudotis Sporto studija, privalo įsigyti terminuotą abonementą. Pradėti naudotis Sporto studija ir jos inventoriumi leidžiama tik lankytojui atidžiai susipažinus su sutarties sąlygomis ir tai patvirtinus asmens parašu. Sporto studijoje lankytis gali tik 18 metų sulaukę pilnamečiai asmenys.

Sporto studija turi teisę atsisakyti išduoti ar sustabdyti Abonementą asmenims, pažeidusiems šios sutarties sąlygas, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto studijos lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šios sutarties sąlygomis. Sporto studijos administracija turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šią sutartį, nutraukti naudojimąsi Sporto studija, jos inventoriumi ir palikti Sporto studijos patalpas. Pinigai lankytojui už sumokėtą Abonementą negrąžinami. Lankytojas privalo laikytis visų taisyklių ir rekomendacijų, nurodytų Sutartyje.

Lankytojai Sporto studija gali naudotis nuo 5 val. ryto iki 24 val. vakaro, norint – apribojimai gali būti panaikinti. Apie tai būtina informuoti Sporto studijos administraciją.

Informuojame, kad įsigijus Abonemento daugkartinio naudojimo kortelę, įgyjate teisę naudotis Sporto studijos patalpomis ir joje esančiu inventoriumi savo sportinei veiklai vykdyti. Pabrėžiame, kad Sporto studijoje nebus prižiūrinčio asmens-trenerio, už savo sportinę veiklą yra atsakingas pats Lankytojas. Sporto salė yra pritaikyta funkcinėms treniruotėms, kai pratimai atliekami su laisvais svoriais ir savo kūno svoriu, minimaliu ir paprastu inventoriumi.

Norėdami apžiūrėti Sporto studiją ir įsigyti abonementą parašykite mums šiuo elektroniniu paštu: info (eta) urbangym.lt ir mes su Jumis susisieksime. Nepamirškite nurodyti savo vardo pavardės ir kontaktinio telefono numerio.